Skip to main content

Specjalne Liczby

Początkowe rozwijanie umiejętności poznawania liczb

Zaprojektowaliśmy aplikację we współpracy z rodzicami, nauczycielami i psychologami edukacyjnymi, opierając się na badaniach nad tym, jak dzieci nabywają umiejętności matematyczne.

Aplikacja oferuje wybór obiektów i czcionek do użycia, regulowany zakres liczb od 1 do 20, a także zmienną prędkość animacji i wykorzystanie dźwięku.

Pomóż twojemu dziecku w rozwoju wczesnych umiejętności poznawania liczb:

  • Szeroki zakres działań: liczenie, dopasowywanie, uporządkowanie, porównywanie i wybieranie
  • Łatwa konfiguracja, aby zaspokoić różne zdolności i zainteresowania
  • Zaprojektowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami i psychologami szkolnymi

Interfejs użytkownika i instrukcja Szybki start są dostępne w 11 językach, jednak można zastąpić tekst i audio dowolnym językiem.

Dostępne na Apple iPadzie, iPhonie i iPodzie touch.

app-store-badge-pl.png

Posiadamy również szczegółową instrukcję obsługi dla Specjalnych Liczb, którą możesz przeczytać, klikając poniższą ikonę:

Instrukcja obsługi iOS  (po angielsku)